Akt notarialny

0
910
Akt notarialny

Czym jest akt notarialny i kiedy należy go sporządzić?

Akt notarialny może sporządzić wyłącznie notariusz lub upoważniony do tego konsul. Jego formę i treść, którą musi zawierać określa ustawa prawna o notariacie. Czym jest akt notarialny i w jakich sytuacjach powinno się go sporządzić?

Czym jest akt notarialny i co musi zawierać?

Akt notarialny to dokument o charakterze urzędowym, który potwierdza dokonanie pewnych czynności prawnych. Sporządza się go z woli stron lub w sytuacji, gdy narzucają to regulacje prawne. W jego treści winny pojawić się: data i miejsce sporządzenia umowy, imię i nazwisko notariusza oraz adres kancelarii prawnej, dane i oświadczenie każdej stron umowy, podpis notariusza i osób biorących udział w akcie, a także stwierdzenia co do istotnych okoliczności jego zawarcia, odczytania, przyjęcia i opatrzenia podpisami.

Co ważne, przed złożeniem podpisów, akt notarialny musi zostać odczytany przez notariusza lub inną osobę, ale w jego obecności. Obowiązkiem notariusza jest także upewnić się, że strony umowy zrozumiały treść dokumentu i jego znaczenie. Dopiero wtedy można go podpisać i nabiera mocy w świetle prawa.

Kiedy umowa powinna mieć formę aktu notarialnego?

W zasadzie każdą umowę można sporządzić w formie aktu notarialnego, jednak w wielu przypadkach nie jest to wymagane. Wyjątki od tej reguły stanowią:

  • umowa przeniesienia własności nieruchomości,
  • oświadczenie przy umowie darowizny,
  • umowa sprzedaży i kupna lokalu,
  • pełnomocnictwo dla osoby kupującej w naszym imieniu nieruchomość,
  • umowa spółek: komandytowej, z o.o., komandytowo-akcyjnej oraz status spółki akcyjnej,
  • dokument zrzeczenia się praw dziedziczenia majątku,
  • umowa o podziale spadku, której części stanowi nieruchomość,
  • umowa o prawie do wieczystego użytkowania i umowa o jego przedłużeniu,
  • rozdzielność majątkowa między małżonkami (intercyza),

Poza tym formę aktu notarialnego może mieć testament, jednak nie jest to wymagane i nie warunkuje jego ważności. Niemniej sporo osób decyduje się nadać mu właśnie charakter urzędowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here