Strona głównaPoradyAkt notarialny

Akt notarialny

Czym jest akt notarialny i kiedy należy go sporządzić?

Akt notarialny może sporządzić wyłącznie notariusz lub upoważniony do tego konsul. Jego formę i treść, którą musi zawierać określa ustawa prawna o notariacie. Czym jest akt notarialny i w jakich sytuacjach powinno się go sporządzić?

Czym jest akt notarialny i co musi zawierać?

Akt notarialny to dokument o charakterze urzędowym, który potwierdza dokonanie pewnych czynności prawnych. Sporządza się go z woli stron lub w sytuacji, gdy narzucają to regulacje prawne. W jego treści winny pojawić się: data i miejsce sporządzenia umowy, imię i nazwisko notariusza oraz adres kancelarii prawnej, dane i oświadczenie każdej stron umowy, podpis notariusza i osób biorących udział w akcie, a także stwierdzenia co do istotnych okoliczności jego zawarcia, odczytania, przyjęcia i opatrzenia podpisami.

Co ważne, przed złożeniem podpisów, akt notarialny musi zostać odczytany przez notariusza lub inną osobę, ale w jego obecności. Obowiązkiem notariusza jest także upewnić się, że strony umowy zrozumiały treść dokumentu i jego znaczenie. Dopiero wtedy można go podpisać i nabiera mocy w świetle prawa.

Kiedy umowa powinna mieć formę aktu notarialnego?

W zasadzie każdą umowę można sporządzić w formie aktu notarialnego, jednak w wielu przypadkach nie jest to wymagane. Wyjątki od tej reguły stanowią:

  • umowa przeniesienia własności nieruchomości,
  • oświadczenie przy umowie darowizny,
  • umowa sprzedaży i kupna lokalu,
  • pełnomocnictwo dla osoby kupującej w naszym imieniu nieruchomość,
  • umowa spółek: komandytowej, z o.o., komandytowo-akcyjnej oraz status spółki akcyjnej,
  • dokument zrzeczenia się praw dziedziczenia majątku,
  • umowa o podziale spadku, której części stanowi nieruchomość,
  • umowa o prawie do wieczystego użytkowania i umowa o jego przedłużeniu,
  • rozdzielność majątkowa między małżonkami (intercyza),

Poza tym formę aktu notarialnego może mieć testament, jednak nie jest to wymagane i nie warunkuje jego ważności. Niemniej sporo osób decyduje się nadać mu właśnie charakter urzędowy.

Następny artykuł
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments