Strona głównaPoradyJak legalnie zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Jak legalnie zatrudnić uchodźców z Ukrainy?

Ukraińcy od dawna stanowią największą grupę imigrantów w Polsce. Według statystyk, 1 stycznia 2021 roku było w naszym kraju 475 tysięcy cudzoziemców posiadających ważne dokumenty pobytowe. Ponad połowę z nich (244,2 tys. osób) stanowili Ukraińcy. Dziś, w obliczu wojny na Ukrainie, liczba te jest z pewnością znacznie wyższa. Tym samym polskie firmy zdecydowanie bardziej interesują się tematem zatrudniania obcokrajowców. Jak zrobić to legalnie?

Zatrudnianie obcokrajowców pochodzących z Unii Europejskiej a współpraca z osobami z państw trzecich

W ostatnich latach gospodarka naszego kraju rozwinęła się w sposób znaczący. Skok gospodarczy sprawił, że dla wielu obcokrajowców Polska stała się odpowiednim miejscem do życia. Jednocześnie czyniono starania, by zachęcić pracodawców do zatrudniania imigrantów. Dziś nie jest to szczególnie skomplikowana procedura, choć na pewno łatwiej mają ci, którzy chcą zatrudnić osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej zatrudni są na niemal identycznych warunkach, jak obywatele Polski. Ich sytuacja pracownicza jest zbliżona do sytuacji Polaków. Na ogromne ułatwienia mogą liczyć również obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą także kraje niebędące członkami UE, a więc Norwegia, Liechtenstein i Islandia. Łatwo pracę w Polsce otrzymają również obywatele Szwajcarii oraz państw mogących korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Jeśli chodzi o imigrantów z państw trzecich, pochodzących m.in. z Azji czy Afryki, nierzadko firmom niezbędna jest pomoc prawna w zatrudnianiu cudzoziemców. Co prawda ostatnia aktualizacja przepisów, która miała miejsce 29 stycznia 2022 roku, wprowadziła kilka ułatwień zarówno dla osób przybywających z zagranicy, jak i firm o działaniu strategicznym dla gospodarki Polski, ale wciąż wymagane jest dopełnienie wielu formalności.

Obsługa prawna dla firm – zatrudnianie cudzoziemców

Cudzoziemiec, który chce podjąć w Polsce pracę, musi uzyskać zezwolenie. Chodzi zarówno o zezwolenie na pobyt czasowy, jak i na legalne zatrudnienie. Aby uzyskać takie zezwolenie, nie trzeba już przedstawiać dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce oraz źródła dochodu. Pracodawca musi jednak pamiętać, że nie może wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenia niższego niż aktualnie wymaga wynagrodzenie minimalne. Wymiar czasu pracy i rodzaj stosunku pracy nie ma tutaj znaczenia. Jeśli jednak pracodawca nie jest przekonany, co do słuszności zapisów umowy, kancelaria prawna wyjaśni mu, na jakich zasadach współpraca z cudzoziemcem może zostać podjęta i jakie są możliwości zatrudniania Ukraińców.

Obcokrajowców w Polsce mogą zatrudniać osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa funkcjonujące w formie spółek oraz fundacje i stowarzyszenia. Katalog podmiotów jest bardzo szeroki – zarówno małe przedsiębiorca, duże firmy, jak i instytucje i stowarzyszenia mogą skorzystać z usługi określanej jako obsługa prawna dla firm.

Pomoc prawna w zatrudnianiu cudzoziemców z Ukrainy

Praca na terytorium Polski wymaga zezwolenia. Przy czym należy pamiętać, że procedura wydawania zezwolenia na pracę przewidziana przez ustawę o promocji zatrudnienia musi zostać zainicjowana przez pracodawcę jeszcze przed przyjazdem cudzoziemca do Polski (np. w sytuacji, gdy cudzoziemcowi wydano już wizę). Pracodawca występuje o wydanie zezwolenia do wojewody lub starosty, w zależności od tego, czy chodzi o pracę stałą, czy też sezonową. Pracodawca składa w sprawie Ukraińców pisemny wniosek i dołącza do niego oryginały wymaganych dokumentów. Wniosek należy złożyć maksymalnie 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments