Strona głównaPoradyPrawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Publiczne a prywatne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze reguluje stosunki gospodarcze w danym państwie. Kondycja gospodarki państwa zależy od wielu czynników, a zadaniem przepisów prawa gospodarczego jest m.in. ograniczenie czynników oddziałujących na gospodarkę negatywnie. Niegdyś państwo znacznie mocniej ingerowało w gospodarkę – istniała cała masa przedsiębiorstw państwowych. Współcześnie powstaje coraz więcej zakładów prywatnych, dlatego też zasadne wydaje się rozgraniczenie prawa gospodarczego na prywatne i publiczne.

Jakie zasady stanowią podstawę funkcjonowania gospodarki?

Prawo gospodarcze opiera się na przepisach zawartych w Konstytucji RP oraz innych aktach prawnych, takich jak Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wedle przepisów działalnością gospodarczą nie jest m.in. działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt oraz działalność w dziedzinie ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa wiejskiego. Podstawowe zasady prawa gospodarczego to:

– zasada wolności gospodarczej (m.in. wolność wyboru formy prowadzenia działalności, wolność zaprzestania działalności),

– zasada praworządności (organy administracji publicznej mogą działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa),

– zasada ochrony własności,

– zasada ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę,

– zasada proporcjonalności (podjęte działania i zastosowane środki powinny być adekwatne do celu, jaki zamierzamy nimi osiągnąć),

– zasada 3D – decentralizacja, demonopolizacja, deregulacja.

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze określa funkcje i zakres interwencji państwa, a także organów Unii Europejskiej w gospodarkę kraju. Reguluje działalność gospodarczą prowadzoną przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego, a także stosunki między państwem i przedsiębiorstwami, definiuje pojęcie swobody gospodarczej i obrotu gospodarczego. Publiczne prawo gospodarcze obejmuje m.in. zasady podejmowania działalności gospodarczej, komercjalizację i prywatyzację, prawo ochrony konkurencji, prawo pomocy publicznej czy prawo energetyczne.

Prywatne prawo gospodarcze

Prywatne prawo gospodarcze dotyczy wyłącznie stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, a więc przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a konsumentami. Określa rodzaje i sposób funkcjonowania spółek, definiuje czynności handlowe, reguluje przepisy dotyczące upadłości działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze prywatne skupia się na działalnościach, które produkują dobra i/lub świadczą usługi, a także zaspokajają potrzeby osób trzecich. Działalność powinna być prowadzona profesjonalnie, w sposób stały w jednej z przewidzianych przez prawo form (spółka, działalność jednoosobowa) i mieć charakter zarobkowy. Otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości przepisów, jakie definiuje prawo. Doradztwo na rzecz przedsiębiorców w każdym aspekcie ich działalności prowadzi Kancelaria Prawa Madejczyk której ofertę znajdziecie Państwo na stronie kancelariamadejczyk.biz

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments