Prawo gospodarcze

0
774
Prawo gospodarcze

Publiczne a prywatne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze reguluje stosunki gospodarcze w danym państwie. Kondycja gospodarki państwa zależy od wielu czynników, a zadaniem przepisów prawa gospodarczego jest m.in. ograniczenie czynników oddziałujących na gospodarkę negatywnie. Niegdyś państwo znacznie mocniej ingerowało w gospodarkę – istniała cała masa przedsiębiorstw państwowych. Współcześnie powstaje coraz więcej zakładów prywatnych, dlatego też zasadne wydaje się rozgraniczenie prawa gospodarczego na prywatne i publiczne.

Jakie zasady stanowią podstawę funkcjonowania gospodarki?

Prawo gospodarcze opiera się na przepisach zawartych w Konstytucji RP oraz innych aktach prawnych, takich jak Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wedle przepisów działalnością gospodarczą nie jest m.in. działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt oraz działalność w dziedzinie ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa wiejskiego. Podstawowe zasady prawa gospodarczego to:

– zasada wolności gospodarczej (m.in. wolność wyboru formy prowadzenia działalności, wolność zaprzestania działalności),

– zasada praworządności (organy administracji publicznej mogą działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa),

– zasada ochrony własności,

– zasada ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę,

– zasada proporcjonalności (podjęte działania i zastosowane środki powinny być adekwatne do celu, jaki zamierzamy nimi osiągnąć),

– zasada 3D – decentralizacja, demonopolizacja, deregulacja.

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze określa funkcje i zakres interwencji państwa, a także organów Unii Europejskiej w gospodarkę kraju. Reguluje działalność gospodarczą prowadzoną przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego, a także stosunki między państwem i przedsiębiorstwami, definiuje pojęcie swobody gospodarczej i obrotu gospodarczego. Publiczne prawo gospodarcze obejmuje m.in. zasady podejmowania działalności gospodarczej, komercjalizację i prywatyzację, prawo ochrony konkurencji, prawo pomocy publicznej czy prawo energetyczne.

Prywatne prawo gospodarcze

Prywatne prawo gospodarcze dotyczy wyłącznie stosunków prawnych pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, a więc przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a konsumentami. Określa rodzaje i sposób funkcjonowania spółek, definiuje czynności handlowe, reguluje przepisy dotyczące upadłości działalności gospodarczej. Prawo gospodarcze prywatne skupia się na działalnościach, które produkują dobra i/lub świadczą usługi, a także zaspokajają potrzeby osób trzecich. Działalność powinna być prowadzona profesjonalnie, w sposób stały w jednej z przewidzianych przez prawo form (spółka, działalność jednoosobowa) i mieć charakter zarobkowy. Otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości przepisów, jakie definiuje prawo. Doradztwo na rzecz przedsiębiorców w każdym aspekcie ich działalności prowadzi Kancelaria Prawa Madejczyk której ofertę znajdziecie Państwo na stronie kancelariamadejczyk.biz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here