Strona głównaPrawoWadliwość wykonania umowy

Wadliwość wykonania umowy

Wadliwość wykonania umowy – co w takiej sytuacji?

Kiedy decydujemy się na zawarcie umowy, oczekujemy, że wszystkie jej zapisy zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami. Niestety, w praktyce obrotu gospodarczego, niejednokrotnie dochodzi do niezrealizowania bądź wadliwego wykonania umowy. W wielu przypadkach dochodzenie swych racji na drodze karnej jest możliwe i skuteczne, jednak należy pamiętać, że nie zawsze wadliwość wykonania umowy udaje się zakwalifikować jako oszustwo.

Poczucie bycia oszukanym a znamiona przestępstwa oszustwa

Jeżeli umowa nie zostaje zrealizowana w całości, albo jej wykonanie jest wadliwe, jedna ze stron czuje się oszukana. W świetle prawa jednak, poczucie bycia oszukanym nie oznacza jeszcze, że druga strona konfliktu dopuściła się oszustwa.

Wadliwość wykonania umowy jest oszustwem wtedy, gdy strona, która zapisy tej umowy miała zrealizować, nie zrobiła tego z pełną świadomością i od początku miała oszukańcze zamiary. Niekorzystne rozporządzanie cudzym mieniem poprzez celowe wprowadzenie przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa w błąd podlega karze pozbawienia wolności. Wymiar kary może być różny – może wynieść od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku, gdy mamy do czynienia z mieniem o znacznej wartości, od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Z powyższego wynika, że nie każdy, kto nie wywiąże się należycie z zapisów umowy, popełnia przestępstwo oszustwa. Zatem, by móc stwierdzić, że doszło do popełnienia przestępstwa, a następnie dochodzić swoich praw, należy przeprowadzić dokładne dochodzenie.

Wadliwość wykonania umowy może być kwalifikowana jako oszustwo

Może, ale nie musi. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej może być kwalifikowane jako oszustwo wtedy, gdy dojdzie do ustalenia, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i zawierająca w jej ramach umowy, miała zamiar oszukańczy wobec kontrahentów (w rozumieniu przepisu art.286§1kk).

Żeby ustalić, czy wadliwość wykonania umowy była w danym przypadku oszustwem, należy skorzystać z pomocy dobrego prawnika (zobacz Kancelaria Madejczyk). Konieczne będzie zbadanie kilku kwestii:

  • kondycji finansowej firmy, w imieniu której oskarżony podejmował działania związane z realizacją zawartej umowy cywilno-prawnej;
  • zakresu podejmowanych przez niego kolejnych przedsięwzięć gospodarczych;
  • zakresu wiedzy i lat doświadczenia oskarżonego – czy oskarżony przystąpił do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie, która była mu bliska i dobrze znana;
  • kapitału oskarżonego na moment rozpoczęcia działalności – czy dysponował kapitałem niezbędnym do rozpoczęcia danej działalności, a następnie jej kontynuowania.
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments