Strona głównaPoradyNowelizacja KRS

Nowelizacja KRS

Ostatnia nowelizacja KRS – zdania na temat ustawy są podzielone

W połowie ubiegłego miesiąca, tj. 15 marca 2018 r. weszła w życia ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja KRS była wyczekiwana od dawna, ponieważ konieczne stało się dostosowanie polskich regulacji do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017).

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja KRS?

Nowelizacja ustawy o KRSZmiany w ustawie były potrzebne. Potrzebne było uproszczenie procedur dotyczących zakładania i funkcjonowania spółek. Konieczne było również ich unowocześnienie. Rosnąca liczba podlegających wpisowi do KRS przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej powoduje, że trudno prowadzić taki spis w dotychczasowej formie. Jedną ze zmian jest zatem obowiązek składania od 1 marca 2020 r wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W systemie tym przechowywane będą także elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowelizacja KRS zakłada również uproszczenie pewnych procedur, co obejmuje m.in. określenie minimalnej kwoty wpisywanych do KRS na wniosek wierzyciela zaległości podatkowych, zaległości celnych, jak i należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest tu miejsce także na należności o charakterze prywatnoprawnym.

Podmioty podlegające wpisowi do KRS będą składać sprawozdania finansowe w formie elektronicznej. Podobne systemy teleinformatyczne działają już w niektórych państwach UE i znajdują wielu zwolenników.

Czy wszystkie zmiany zostały ocenione pozytywnie?

nowelizacja ustawyNowelizacja KRS została przyjęta pozytywnie (zobacz, co na ten temat mówią prawnicy – pod tym linkiem), chociaż są zapisy, które budzą pewną wątpliwość. Nowa ustawa mówi wiele o organach reprezentujących spółkę. Do wniosku o wpis mają być dołączone ich zgody na powołanie oraz adresy do doręczeń. A co w sytuacji, gdy organy te nie zostały powołane albo zawierają braki?

Ustawa mówi o postępowaniu przymuszającym do powołania takowych organów albo uzupełnienia braków. Przymus to w tym przypadku groźba kary finansowej, która może wynieść nawet 10 tys zł. Postępowanie przymuszające stosowane przez sąd rejonowy może objąć wspólników lub członków innych organów, takich jak rada nadzorcza, komisja rewizyjna czy rada fundacji. Grzywna ma mieć zastosowanie tylko w sytuacji, gdy wspólnicy z pełną premedytacją lekceważą zalecenia sądu. Mimo to zapis ten budzi pewne wątpliwości, bowiem karanie wszystkich wspólników, w momencie gdy nie zawsze wszyscy są odpowiedzialni za powołanie zarządu, budzi społeczny opór.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments