Wnioski 500+

Do kiedy należy złożyć wnioski 500+?

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” poprawiło sytuację finansową wielu rodzin, szczególnie tych wielodzietnych. Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Wnioski 500+ przyjmują pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej bądź specjalnie powołane do tego jednostki.

Wnioski 500+ – podstawowe zasady przyznawania świadczeń

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Wówczas nie ma znaczenia, jakiej wysokości dochody osiągają rodzice dzieci. Dodatek na pierwsze dziecko otrzymają tylko te rodziny, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę – w przypadku, gdy dzieci są zdrowe i 1200 zł – w przypadku, gdy którekolwiek z dzieci jest niepełnosprawne. Takie same zasady obowiązują, jeśli rodzina ma tylko jedno dziecko. Zasiłek przysługuje do momentu, gdy dziecko osiągnie pełnoletność.

Wnioski 500+ składać mogą obywatele Polski, jak i cudzoziemcy zamieszkujący na terenie RP. Nie ma znaczenia, czy rodzina jest pełna, rodzice są w separacji czy po rozwodzie. Istotne jednak, by w przypadku naprzemiennego sprawowania opieki nad dzieckiem wniosek złożyła tylko jedna osoba. Świadczenie przysługuje na dziecko własne, małżonka, adoptowane, a także znajdujące się pod opieką prawą.

Wnioski 500+ – komu świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie na dziecko nie przysługuje, jeśli znajduje się ono w związku małżeńskim, a także wtedy, gdy posiada prawo do pobierania świadczenia na własne dziecko – takie sytuacje również się zdarzają. Wniosków nie należy składać wtedy, gdy dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą albo przysługuje na nie świadczenie rodzinne za granicą. Możliwe są wyjątki od ostatniej reguły, wówczas należy wziąć pod uwagę umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wszelkie wątpliwości w tej materii rozwieją urzędnicy bądź radcy prawni (sprawdź na kancelariamadejczyk.biz).

Terminy składania wniosków

Rodziny, które w dalszym ciągu chcą otrzymywać świadczenie muszą złożyć kolejny wniosek. Poprzedni okres zasiłkowy kończy się 30 września b.r. Do programu można dołączyć w każdym momencie, ale chcąc utrzymać ciągłość wypłat, wniosek powinniśmy złożyć jak najwcześniej. Wnioski 500+ można składać już od sierpnia. Osoby, które to zrobiły świadczenie za październik otrzymają już do 31 października b.r. Wnioski składane we wrześniu i październiku zostaną rozpatrzone później, a wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada b.r.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments