Strona głównaPrawoPozew o rozwód – formalności

Pozew o rozwód – formalności

Rozwiązanie małżeństwa może nastąpić tylko wówczas, gdy sąd stwierdzi trwały i zupełny rozkład pożycia. Zanim jednak sprawa trafi na wokandę, konieczne jest złożenie pozwu o rozwód. To, ile czasu minie od momentu złożenia pozwu do czasu, gdy uda się uzyskać rozwód, uzależnione jest od wielu czynników. Jeżeli małżonkowie zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie, nie mają małoletnich dzieci i wcześniej podzielili majątek, wyrok może zapaść już na pierwszej rozprawie. Niestety nie zawsze jest to takie proste.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Odpowiednie dokumenty należy złożyć do sądu okręgowego odpowiedniego ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania małżonków, o ile mąż lub żona nadal tam zamieszkują. W sytuacji, gdy małżonkowie nie mieli wspólnego adresu zamieszkania, bądź obecnie nikt tam nie mieszka, pozew składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Pozew o rozwód może złożyć każde z małżonków, ale trwały i zupełny rozpad pożycia trzeba będzie udowodnić. Oznacza to, że małżonkowie będą musieli wykazać przed sądem, że więzi emocjonalna, fizyczna oraz ekonomiczna zostały zerwane i nie ma szans na uratowanie małżeństwa.

Pozew składa się wraz z załącznikami w biurze podawczym sądu, można go też przesłać listownie, najlepiej listem poleconym. Pozew o rozwód można złożyć wraz z żądaniem orzeczenia o winie lub bez niego. Sprawy z żądaniem orzeczenia są bardziej skomplikowane i trwają dłużej, mimo to nie zawsze kończą się wydaniem orzeczenia o winie jednego z małżonków. Niekiedy sąd decyduje, że rozpad małżeństwa nastąpił z winy obu stron.

Jakie informacje zawiera pozew o rozwód?

W pozwie należy wskazać strony postępowania, czyli powoda (osoba, która wnosi pozew i żąda rozwodu) oraz pozwanego (małżonek, z którym powód chce się rozwieść), należy też sprecyzować żądania powoda. W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy zawrzeć oświadczenie o liczbie, wieku i płci dzieci, stosunkach majątkowych i zarobkowych obu małżonków oraz informacje o ewentualnej umowie małżeńskiej. W pozwie należy wyszczególnić oczekiwania wobec sądu. Podstawowym jest rozwiązanie małżeństwa, ale niekiedy chodzi też o wydanie postanowienia ustalającego na czas trwania procesu wzajemne obowiązki małżonków, podział opieki nad dziećmi czy  ustalenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego domu lub mieszkania.

Załączniki do pozwu rozwodowego

Do pozwu można dołączyć załączniki, takie jak akt małżeństwa, umowę notarialną małżeńską, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach, akty własności nieruchomości, wspólne umowy kredytowe itd.  Złożenie pozwu rozwodowego wraz z załącznikami wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Opłata sądowa jest stała i wynosi 600 zł. Można ją wpłacić na rachunek bankowy sądu okręgowego bądź bezpośrednio w kasie sądu. W toku postępowania mogą pojawić się kolejne wydatki, związane m.in. z koniecznością uzyskania opinii biegłego czy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments